Навигация
Роботика
Честване на 169 годишнината от рождението на Христо Ботев през учебната 2016 / 2017 година
1. „Ботевите визии за смъртта” – литературен конкурс по случай 169 години от рождението на Христо Ботев за учениците от 11 класове.
2. Изложба от рисунки на портрет на Христо Ботев – конкурс за рисунка.
3. Провеждане на викторина в час на класа с въпроси, свързани с личността и делото на Христо Ботев.
4. Провеждане на турнир по волейбол между класовете от 28.11.2016г. до 22.12.2016 г., посветен на седмицата на Ботев. Турнирът ще завърши с мач между победители-ученици и учители.
5. Изготвяне на презентации, посветени на живота и творчеството на Христо Ботев и представянето им в седмицата на Ботев от 05 – 09.12.2016 година.
6. Подготвяне на кът за Христо Ботев във фоайето на училището.