Навигация
Роботика
Антиспин кампания
По инициатива на училищния ученически съвет и със съдействието на РЗИ гр. Шумен се проведе информационна кампания в ПГМЕТТ "Христо Ботев".
Здравно-информационни материали бяха презентирани през целия ден в междучасията от: Симона (XI б клас), Мария (XI б клас), Пламен (X б клас), Мишо (X в Клас) и Иван (X в клас) раздаваха символични червени лентички и презервативи.
Училищната инициатива бе с цел да мотивира всички към отговорност както към собственото здраве, така и към здравето на партньора.