Навигация
Роботика
Нов график на учебните часове
След възобновяване на учебния процес от 16.01.2017 г. до 20.01.2017 г. включително учебните занятия ще започват от 08:30 ч. с намалена продължителност на учебните часове.