Навигация
Роботика
Резултати от конкурсите, организирани по повод 169 годишнината от рождението на Христо Ботев
Конкурс за мултимедийна презентация посветена на Христо Ботев:
1 място Калоян Ивелинов – 9б клас
2 място Александър Христов – 8 клас
3 място Еркан Мустафа – 9в клас
Поощрителна награда - Георги Георгиев - 11б клас

Конкурс за рисунка-портрет на Христо Ботев:
1 място Ангел Русков – 10в клас
2 място Валентин Йорданов – 10в клас
3 място Доротея Георгиева – 12д клас