Навигация
Роботика
Резултати от Националната олимпиада по Информационни технологии – областен етап

Проектът на ученикът Даниел Миленов Димитров от ПГМЕТТ "Христо Ботев" е класиран на първо място на областния етап на олимпиадата по Информационни технологии за учебната 2016/2017 година. Даниел е ученик от 12 клас, специалност Програмно осигуряване и участва със своята разработка osu! bot в категорията "Приложни програми".

Проектът представлява програмна система, която е разработенa за хардуерната платформа Raspberry pi и цели контролиране на online процеси в реално време. Програмният код е реализиран на езика Python. Използва база данни на SQL, a уеб модулът е създаден чрез HTML и CSS.