Навигация
Роботика
Благотворително събиране на пластмасови капачки за МБАЛ - Шумен

Учениците от ПГМЕТТ „Христо Ботев“ се включиха в благотворителната акция за събиране на пластмасови капачки за МБАЛ Шумен. На 30.06.2017 г. те предадоха на МБАЛ общо 10 туби с капачки.