Навигация
Роботика
ЗАНЯТИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
На 25.06.2018 г. в ПГМЕТТ „Христо Ботев“, гр. Шумен се проведе практическо занятие (учебна евакуация) с учениците, педагогическия и помощния персонал на тема „Лятно комплексно занятие за поведение и защита при бедствия, извънредни ситуации, пожари и терористична заплаха“.
Занятието бе проведено с изключителен интерес от страна на учениците. Екипи от Пожарна безопасност и защита на населението – гр. Шумен се включиха със специализирана техника. Бе демонстрирано оборудването и начина на работата с противопожарните автомобили. Учениците се запознаха с действията при промишлена авария от изтичане на амоняк, хлор и др.
Центърът „По гражданска защита“ представи средства за защита – памуко-марлена маска и граждански противогаз.
Център „за оказване на първа долекарска помощ“ представи начини на изготвяне на превръзки при изгаряне дланите на ръцете, при съмнения за закрита фрактура, извършване на изкуствено дишане.
Център „Противопожарна защита“ запозна присъстващите с правила за поведение при пожар и демонстрация на пожарогасене с противопожарни уреди.
Инспектор Добрева от РУ „Полиция“ изнесе беседа за безопасна ваканция.