Навигация
Роботика
НЕУЧЕБНИ ДНИ

Дните 21 и 22 януари 2019 г. са определени за неучебни за учениците от обл. Шумен.

Дните от 16 до 18 януари 2019г. са определени за неучебни за учениците от обл. Шумен със заповед № РД09-284/15.01.2019г. на министъра на образованието и науката.