Навигация
Роботика
Зонални ученически игри в град Варна
На 17.04.2019 г. се проведоха Зонални ученически игри в град Варна. Отборът на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ се класира на второ място по лека атлетика във възрастова група момчета VІІІ – Х клас. Членове на отбора са: Жечко Йорданов – 8Г клас, Божидар Мединов – 8Б клас, Алпай Хасанов – 9В клас, Стефан Кертиков – 10В клас, Анъл Осман – 10В клас, Мелих Мехмед – 10В клас, Живко Иванов – 10В клас.