Навигация
Контакти
Директор на ПГМЕТТ "Христо Ботев" инж. Галина Младенова
Заместник директор по УПД инж. Машка Крумова
Заместник директор по УПД Елеонора Стоянова
Педагогически съветник Калина Христова
Главен счетоводител Гинка Афтонова
Телефони за връзка 054 869 995 (тел. и факс)
0878 501 207
E-mail pgmet@icon.bg
Работно време на администрацията
преди обяд от 8.00 - 12.00 часа
след обяд от 12.30 - 16.30 часа
Адрес град Шумен бул. "Велики Преслав" №51