Навигация
Роботика
Държавни квалификационни изпити
Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г.
за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година

Изпитни програми