Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Училищен ученически съвет

Председател
Михаил Красимиров Цанев
XIГ клас

Заместник-председател
Георги Добромиров Георгиев
VIIIВ клас

Заместник-председател
Християна Сашева Лалева
IXГ клас

Заместник-председател
Стоян Светославов Славейков
XГ клас

Заместник-председател
Свилен Емилов Минчев
XIГ клас

Секретар
Габриела Тихомирова Стойнова
XIГ клас

Училищен ученически съвет за учебната 2023/2024 година

План за дейността на ученическия съвет при ПГМЕТТ „Христо Ботев“ за учебната 2023-2024 година

Правилник за дейността на ученическия съвет