Навигация
Роботика
Училищен ученически съвет
Даниел Деянов Диков - председател 12Г
Иван Пенчев Иванов - заместник председател 11Б
Валентин Борисов Станев - заместник председател 10В