Навигация
Роботика
Училищен ученически съвет

Председател
Стефан Георгиев Кертиков
Xв клас

Заместник-председател
Калоян Ивелинов Маринов
XIб клас

Заместник-председател
Денис Исметов Мустафов
Xб клас

Секретар
Елена Красимирова Кръстева
VIIIа клас

Училищен ученически съвет 2018-2019 учебна година

Правилник за дейността на ученическия съвет

План за дейността на ученическия съвет при ПГМЕТТ „Христо Ботев“