Навигация
Роботика
Балообразуване и кандидатстване
Балът се образува от:
*Резултатите от национално външно оценяване:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - удвоени точки;
МАТЕМАТИКА - удвоени точки.
*Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
ФИЗИКА.
График на дейностите по приемането на ученици

Свободни места след трети етап на класиране

Училищната комисия по приема на ученици ще изпълнява задълженията си в съответствие с графика на дейностите, с работно време от 8:00 до 17:00 часа, в сградата на ПГМЕТТ "Христо Ботев", бул. "Велики Преслав" 51, каб.№18.