Навигация
Роботика
Подаване на документи
след завършено основно образование в VII клас, дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език
след завършено основно образование в VIII клас, дневна форма на обучение
С резултати от национално външно оценяване по:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА; МАТЕМАТИКА.
Балообразуващи предмети:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА; МАТЕМАТИКА.
Срок за кандидатстване:
I етап - подаване на документи: 16 - 22 юни 2017 г.
класиране: до 27 юни 2017 г.
записване на приетите ученици: 28 - 30 юни 2017 г.
II етап - класиране: до 04 юли 2017 г.
записване на приетите ученици: 05 - 07 юли 2017 г.
III етап - подаване на документи: 11 - 13 юли 2017 г.
класиране: до 17 юли 2017 г.
записване на приетите ученици: 18 - 19 юли 2017 г.
попълване на незаетите места след трети етап: до 04 септември 2017 г.

С конкурс по документи.
Балообразуващи предмети:

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
Срок за кандидатстване:
I етап - подаване на документи: 03 - 05 юли 2017 г.
класиране: до 06 юли 2017 г.
записване на приетите ученици: 07 юли 2017 г.
II етап - подаване на документи: 11 юли 2017 г.
класиране: до 13 юли 2017 г.
записване на приетите ученици: 14 юли 2017 г.
III етап - подаване на документи: 19 юли 2017 г.
класиране: 20 юли 2017 г.
записване на приетите ученици: 21 юли 2017 г.
попълване на незаетите места след трети етап: до 04 септември 2017 г.