Навигация
Роботика
Обществен съвет


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
На 14.09.2017 г. от 16:00 часа в кабинет 27 ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет на ПГМЕТТ "Христо Ботев".