Навигация
Роботика
Обществен съвет


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
На 01.12.2016г. от 17:30 часа в кабинет 27 ще се проведе събрание на представителите на родителите на ученици за избор на членове на Обществения съвет на ПГМЕТТ „Христо Ботев“.