Навигация
Роботика
Учители
СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ

Галина Младенова - директор

Пенка Иванова - замесник директор по учебната дейност

Елеонора Стоянова - замесник директор по учебно-производствената дейност

Калина Христова - педагогически съветник

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Пенка Иванова

Тереза Герчева

Мария Стаматова-Събева

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Вержиния Пенева

Детелина Апостолова

Галина Неделчева

Владислав Стоянов

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Величка Гатева

Стефка Карабелова

Теодора Червенкова

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

Мая Бешевлиева-Хуммел

Калина Христова

Елеонора Стоянова

Пламен Георгиев

Севдалин Матев

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Донка Тонева

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Николай Стефанов

Диян Златанов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

инж. Йордан Йорданов

инж. Марияна Николова

инж. Татяна Боярова

инж. Теодора Кулева

инж. Недялка Йорданова

инж. Иван Генчев

инж. Станка Митева

инж. Ангел Райчинов

инж. Христо Ковачев

инж. Ивелина Илиева - Михайлова

инж. Стефан Стефанов

инж. Николай Сърмаджиев

инж. Марин Борисив

инж. Рена Недялкова

инж. Дилбер Мехмедали

инж. Силвия Вачкова

инж. Румен Рачев

инж. Таня Миланова

Живко Симеонов

Галин Дечев