Навигация
Учители
СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ

инж. Машка Крумова - директор

Елеонора Стоянова - заместник директор по учебно-производствената дейност

Стефан Киров - заместник директор по учебно-производствената дейност

Калина Христова - педагогически съветник

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария Руменова

Тереза Герчева

Тодорка Янева - Иванова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Вержиния Пенева

Детелина Апостолова

Татяна Сърмова

Галина Неделчева

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Гергана Иванова - Атанасова

Теодора Червенкова

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

Мая Бешевлиева-Хуммел

Пламен Георгиев

Севдалина Павлова

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Ивайло Илиев

Севдалин Матев

Мирена Петрова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Деян Златанов

Антон Базелков

Петър Синджирлиев

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

инж. Христо Ковачев

инж. Марияна Николова

инж. Недялка Йорданова

инж. Рена Недялкова

инж. Татяна Боярова

инж. Теодора Кулева

инж. Иван Генчев

инж. Васил Бояджиев

Николай Христов

инж. Дилбер Мехмедали

инж. Ивелина Илиева - Михайлова

инж. Николай Сърмаджиев

инж. Марин Борисов

инж. Йордан Д. Йорданов

инж. Силвия Вачкова

Венко Асенов

Таня Миланова

Галин Дечев