Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Учители
СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ

инж. Машка Крумова - директор

Елеонора Стоянова - заместник директор по учебно-производствената дейност

Стефан Киров - заместник директор по учебно-производствената дейност

Калина Христова - педагогически съветник

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария Руменова

Тереза Герчева

Тодорка Янева - Иванова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Вержиния Пенева

Галина Неделчева

Детелина Апостолова

Татяна Сърмова

Яница Йовчева

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Таня Маринова

Теодора Червенкова

Силвия Балабанова-Георгиева

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

Мая Бешевлиева-Хуммел

Пламен Георгиев

Севдалина Павлова

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Ивайло Илиев

Севдалин Матев

Цветелина Чобанова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Антон Базелков

Деян Златанов

Николай Стоянов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

инж. Марияна Николова

инж. Недялка Йорданова

инж. Рена Недялкова

инж. Татяна Боярова

инж. Теодора Кулева

инж. Николай Христов

инж. Октай Осман

инж. Дилбер Мехмедали

инж. Ивелина Илиева - Михайлова

инж. Николай Сърмаджиев

инж. Марин Борисов

инж. Йордан Д. Йорданов

инж. Силвия Вачкова

инж. Калоян Костадинов

инж. Трифон Руменов

Венко Асенов

инж.Таня Миланова