Навигация
Роботика
Учители
СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ

инж. Галина Младенова - директор

Пенка Иванова - заместник директор по учебната дейност

Елеонора Стоянова - заместник директор по учебно-производствената дейност

Калина Христова - педагогически съветник

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Пенка Иванова

Тереза Герчева

Мария Стаматова-Събева

Тодорка Янева - Иванова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Вержиния Пенева

Детелина Апостолова

Татяна Сърмова

Галина Неделчева

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Стефка Карабелова

Теодора Червенкова

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

Мая Бешевлиева-Хуммел

Елеонора Стоянова

Пламен Георгиев

Севдалин Матев

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Ивайло Илиев

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Диян Златанов

Антон Базелков

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

инж. Йордан Йорданов

инж. Татяна Боярова

инж. Теодора Кулева

инж. Недялка Йорданова

инж. Иван Генчев

инж. Станка Митева

инж. Ангел Райчинов

инж. Христо Ковачев

инж. Ивелина Илиева - Михайлова

инж. Стефан Стефанов

инж. Николай Сърмаджиев

инж. Марин Борисов

инж. Рена Недялкова

инж. Дилбер Мехмедали

инж. Силвия Вачкова

инж. Таня Миланова

Галин Дечев