Навигация
Учители
СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

инж. Галина Младенова - директор

инж. Машка Крумова - заместник директор по учебно-производствената дейност

Елеонора Стоянова - заместник директор по учебно-производствената дейност

Калина Христова - педагогически съветник

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария Руменова

Тереза Герчева

Тодорка Янева - Иванова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Вержиния Пенева

Детелина Апостолова

Татяна Сърмова

Галина Неделчева

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Гергана Иванова

Теодора Червенкова

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

Мая Бешевлиева-Хуммел

Пламен Георгиев

Севдалин Матев

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Ивайло Илиев

Севдалин Матев

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Деян Златанов

Антон Базелков

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

инж. Марияна Николова

инж. Недялка Йорданова

инж. Татяна Боярова

инж. Теодора Кулева

Стефан Киров

инж. Стоян Методиев

Николай Христов

инж. Дилбер Мехмедали

инж. Христо Ковачев

инж. Ивелина Илиева - Михайлова

инж. Николай Сърмаджиев

инж. Марин Борисов

инж. Йордан Д. Йорданов

инж. Силвия Вачкова

Таня Миланова

Галин Дечев