Навигация
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” РЕГИОНАЛЕН КРЪГ – ШУМЕН, 23 АПРИЛ 2021 Г.

Съгласно Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и Регламента на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” – Шумен е определена от Министерството на образованието и науката за домакин на регионалния кръг на състезанието.
Целта на състезанието е да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите, придобити при обучението по професията за изпълнение на автомонтьорски операции, спазване на правилата за движението по пътищата и безопасно майсторско управление на автомобила.

Регионалният кръг на състезанието се проведе на 23.04.2021 г. В състезанието участваха 10 отбора на професионални гимназии от Североизточен регион, които осъществяват обучение по специалностите от професии „Техник по транспортна техника“, „Автомобилна мехатроника“ и „Монтьор на транспортна техника“, и специалността „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ на професиите „Техник по подемно-транспортна техника“ и „Монтьор на подемно-транспортна техника“ от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“:

1. ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе

2. ПГ по транспорт – гр. Русе

3. ПГ по транспорт и строителство „Христо Смирненски“ – гр. Разград

4. Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ – гр.Търговище

5. ПГ по транспорт и лека промишленост – гр. Омуртаг

6. ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост – гр. Добрич

7. ПГ по механотехника „Владимир Комаров“ – гр. Силистра

8. ПГ по облекло, обслужване и транспорт – гр. Дулово

9. ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен

10. Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ – гр. Велики Преслав – участва само в състезанието „Най-добър млад водач на МПС”

Училищните отбори бяха от по трима състезатели, най-добре класирали се на училищния кръг: двама – в състезанието „Най-добър млад автомонтьор ” и един – в състезанието „Най-добър млад водач на МПС”.

Състезанието се проведе в два етапа:
• I ЕТАП – ТЕОРЕТИЧЕН ТЕСТ
А. Решаване на теоретичен тест за автомонтьори
Б. Решаване на теоретичен тест за водачи на МПС
• II ЕТАП – ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ
В. Изпълнение на практически задания за автомонтьори
Г. Индивидуално практическо задание за водач на МПС
– майсторско управление на МПС по определеното състезателно трасе с учебен автомобил.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО:

• Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ – комплексно класиране
1 място: ПГМЕТТ „Христо Ботев“, Шумен
2 място: ПГ по транспорт, Русе
3 място: ПГМ „Владимир Комаров“, Силистра

• Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор“ – отборно класиране
1 място: ПГМЕТТ „Христо Ботев“, Шумен
2 място: ПГМ „Владимир Комаров“, Силистра
3 място: ПГ по транспорт, Русе

• Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор“ –индивидуално класиране
1 място: Милен Чакъров, ПГМЕТТ „Христо Ботев“, Шумен
2 място: Баръш Шабан, ПГМЕТТ „Христо Ботев“, Шумен
3 място: Иван Здравков, ПГ по транспорт, Русе

• Регионално състезание „Най-добър млад водач на МПС“ – отборно класиране
1 място: ПГТОЛ, Добрич
2 място: ПГМЕТТ „Христо Ботев“, Шумен
3 място: ПГ по транспорт, Русе

• Регионално състезание „Най-добър млад водач на МПС“ – индивидуално класиране
1 място: Иван Банчев, ПГ по транспорт, Русе
2 място: Георги Христов, ПГМ „Владимир Комаров“, Силистра
3 място: Никола Маринов, ПГТОЛ, Добрич

ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен се класира на първо място и ще участва в националния кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, което ще се проведе в ПГ по механотехника „Владимир Комаров“ – гр. Силистра през месец май 2021 г.

СНИМКИ ТУК!