Навигация
ПРОЦЕДУРА за подбор на ученици от XI и XII клас за включване в целева група по проект № 2020-1-BG01-KA102-078690 „Европейски опит за качествено професионално обучение”, през учебната 2021/2022г.

ПРОЦЕДУРА за подбор на ученици от XI и XII клас за включване в целева група по проект № 2020-1-BG01-KA102-078690 „Европейски опит за качествено професионално обучение”, през учебната 2021/2022 г. Подробноти ще откриете в прикаченния файл

ТУК!