Навигация
РЕЗУЛТАТИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР по програма ЕРАЗЪМ+ проект „Европейски опит за качествено професионално обучение”, през учебната 2021/2022 г.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР по програма ЕРАЗЪМ+ проект „Европейски опит за качествено професионално обучение”, през учебната 2021/2022 г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВА ГРУПА НА МОБИЛНОСТ НАПРАВЛЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА“ТУК!

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРА ГРУПА НА МОБИЛНОСТ НАПРАВЛЕНИЕ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“ТУК!

Избраните от предварителния подбор общо 26 ученици ще преминат през допълнителна езикова, интеркултурна и специфична образователна подготовка. След приключване на подготовката всички ученици ще се явят на изпит по езикова и специфична образователна подготовка. Участниците трябва да покрият минимално изискуемо ниво на владеене на английски език - А2 След окончателния подбор ще бъдат сформирани две групи:

1-ва група (направление Автомобилна техника) - 10 ученици + 3 резерви;

2-ра група (направление Компютърна техника) - 10 ученици + 3 резерви.