Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2022

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2022


Отлично представяне на учениците от ПГМЕТТ „Христо Ботев“ в Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. През тази учебна година ученици от специалност „Приложно програмиране“ разработиха 3 проекта, с които участваха в Областния етап на олимпиадата. Всички представени проекти получиха много висока оценка и са предложени за допускане до Националния кръг, който ще се проведе през месец май 2022 г.

Поздравления за учениците: Христомир Младенов Харизанов, Стефан Атанасов Стоянов, Данислав Бориславов Ченгелиев и Илкер Инелов Невзатов! Постигнатите резултати са благодарение на изключителните усилия, които положиха в продължение на месеци, за да реализират своите проекти.

В направление „Софтуерни приложения“ ученикът Христомир Харизанов /10а клас/ представи своя проект “Webinar” – централизирано уеб приложение за организиране на уеб семинари.

В направление „Разпределени приложения“ Стефан Стоянов /12а клас/ участва с уеб приложението „Competition Pro“, което на практика е състезателна система за провеждане на национални състезания по професии.

В направление „Големи обеми от данни“ учениците Данислав Ченгелиев /12а клас/и Илкер Невзатов /12а клас/ представиха своя проект „Parking system” – уеб приложение с хардуерна част, което визуализира в реално време броя на свободните места от различни паркинги в един град. Тяхното решение ще улесни задачата на всеки водач на МПС за намиране на свободно парко място.

Ръководител на проектите бе инж. Недялка Йорданова.

Благодарности за подкрепата при реализирането на проектите към колегата инж. Николай Христов!

Благодарим и на директора на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - инж. Машка Крумова, за създадените условия за работа и финализиране на проектите!

Да пожелаем успех на учениците и класиране за Националния кръг!

Снимки:ТУК!