Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ

От 18 до 24 септември се проведе обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ на МОН. Участваха 30 учители от цялата страна: учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника” и „Информатика“, и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии. Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ беше представена от инж. Татяна Боярова.

Чрез участието си в лекции, беседи, демонстрации, лабораторни изследвания, посещения на експерименти и социални събития, педагозите успяха да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център и новостите в науката и техниката.

Преминалите обучение учители ще допринесат за мотивиране на подрастващите, като им предават знанията си за най-новите научни разработки в областта на природните, инженерните науки и информационни технологии, както и да подготвят бъдещото поколение изследователи, инженери, физици и учители. Програмата насърчава любознателността и креативността както на преподавателите, така и на техните възпитаници.

Инж. Татяна Боярова: “Имах удоволствието да бъда избрана и да участвам в това невероятно обучение. Програмата беше наситена с много разнородни обучения, не само лекции и беседи, а включване в експерименти, посещения, културна програма. Още в началото на официалното ни посрещане бяхме запознати с историческите факти за създаване на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) и дейностите, които се извършват на територията на ЦЕРН. Посещението ме богати професионално. Допълних знанията си по физика, електроника, компютърни науки и информационни технологии. Научих къде са създадени много от съвременните технологии, използвани в живота. Запознах се с постиженията в медицинската техника. Много от научните достижения разработени в ЦЕРН са внедрени в бита ни и ние ги ползваме без да си задаваме въпросите къде и как са разработени. Запознах се с реда, който следва от теоретичната идея, през експеримента, до доказване на идеята. Имахме възможност да разгледаме голяма част от техниката използвана в експериментите. Експериментите на пръв поглед изглеждат невероятни, но като се запознаеш с тях и вникнеш в детайлите, разбираш, че те всъщност са съставени от множество технически решения, които са разбираеми и достъпни за реализация. Получихме знания за приноса на българските учени в експериментите на ЦЕРН. Сега ще имам възможност наученото тук да го предам на моите ученици и да допринеса за тяхната мотивация за усвояване на нови знания, експериментиране, работа по проекти и занимания с наука.“

СНИМКИ ТУК!