Навигация
УЧЕНИЦИ ОТ ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ПРОВЕДОХА СТАЖОВЕ В ПОРТУГАЛИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

20 ученици от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен проведоха двуседмичен стаж в периода юни-юли 2022 г. в гр. Брага, Португалия. „Европейски опит за качествено професионално обучение“ е името на проекта, за който професионалната гимназия получи финансова подкрепа от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”.

Партньор по проекта е организацията Braga Mob, която осигури работни места във фирми от гр. Брага.

В началото на месец октомври 2021 г бяха подбрани общо 26 ученици от направленията „Автомобилна техника“ и „Компютърна техника и в продължение на няколко месеца те преминаха курс по английски език, специфична подготовка по изучаваната професия и интеркултурна подготовка. След направения окончателен подбор през м. април бяха избрани 20 ученици, които през м. юни и юли проведоха двуседмичен стаж във фирми в гр. Брага, Португалия.

В направление „Автомобилна техника“ 10 ученици от специалностите "Автомобилна мехатроника" и "Автотранспортна техника" проведоха стажове по програма "Car Mechanics" във фирмите LP Auto, CPI Car Power Improvement, Garagem Gastão, Renovacar и Big trail в гр. Брага. По време на стажуването учениците усъвършенстваха своите професионални знания и умения, свързани с диагностиката, техническото обслужване и ремонта на автотранспортната техника; работа с техническото сервизно оборудване; избор и организация на доставка на резервни части и консумативи; организация на дейности в сервиза и др.

От направление „Компютърна техника“ 10 ученици от специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Приложно програмиране“ проведоха стажове по програма "IT" във фирмите Phosphorland, VerdeCenter и Recicla PC в гр. Брага и региона. Учениците от тези специалности усъвършенстваха своите знания и умения, свързани с инсталиране на хардуерни и софтуерни системи; диагностика и ремонт на компютърен хардуер, включително настолни компютри, лаптопи и периферни устройства; преинсталиране на операционни системи; настройване на ново оборудване и надграждане на съществуващи системи; тестване и обслужване на оборудването.

Учениците бяха придружавани от двама учители по професионална подготовка – инж. Ивелина Илиева-Михайлова и инж. Недялка Йорданова.

Реализирана бе целта на проекта за развиване на ключови компетентности и умения на учениците от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен, придобиване на европейски опит в реална мултикултурна работна среда и подобряване качеството на професионалното обучение.

По време на мобилността учениците се запознаха с новостите в областта на IT-технологиите и автомобилната индустрия, обогатиха езиковата си подготовка, повишиха компетенциите си по изучаваната професия.

Работен език на мобилността бе английски. Паралелно с обучението учениците опознаха традициите и историческите ценности на португалската култура. Осъществиха контакти и обмениха опит с ученици от други европейски държави, провеждащи стажове в гр. Брага. Проектът оказа положително въздействие върху комуникационните им умения, способността им за работа в екип, развитието на креативност и творческо мислене.

В края на стажуването учениците получиха сертификати за Europass мобилност, за завършено обучение и придобити професионални умения от организацията партньор, както и сертификати за предварителните курсове по английски език, за специфична образователна подготовка по изучаваната професия и интеркултурна подготовка.

СНИМКИ ТУК!