Навигация
Роботика
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
"ПЪТНА КАРТА" ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Обявяване на резултатите от І етап на класиране - до 11.07. 2019 г.

Записване на приетите на І етап на класиране - 12.07., 15.07. и 16.07.2019 г


Записването на класираните ученици ще се осъществява по графика за дейностите по приемане на ученици за учебната 2019/2010 година, утвърден със заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, от училищна комисия с работно време от 08.00 часа до 17.30 часа - без прекъсване, в кабинет № 11.