Навигация
Роботика
СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2019/2020 година

На основание на чл. 70, ал. 2, от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ:

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2019/2020 година по класове, професии и специалности към 23.08.2019 г.