Навигация
Роботика
ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ДЕЦА