Навигация
Роботика
СЪОБЩЕНИЕ

На 13.01.2020 г. от 17,30 часа в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ ще се проведе събрание на родителите за избор на представители на родителите за членове и резервни членове на обществения съвет на ПГМЕТТ „Христо Ботев“.

На 14.01.2020 г. от 17,30 часа в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ ще се проведе заседание на обществения съвет на гимназията при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на обществения съвет.
  2. Обсъждане на предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.