Навигация
Роботика
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ШУМЕН В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕЛЕКТРОНИАДА 2020“

На 22 февруари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020, насочено към ученици от гимназиалния курс, проявяващи интерес към електрониката и програмирането. В състезанието участваха 16 отбора, сформирани от по трима участници, от градовете Бургас, Варна, Гоце Делчев, Плевен, Русе и Шумен.

ПГМЕТТ „Христо Ботев“ участва с два отбора: I-ви отбор в състав – Данислав Ченгелиев (10 клас) и Денис Исметов (11 клас) и II-ри отбор – Стефан Стоянов, Илкер Невзатов и Георги Георгиев, ученици от 10 клас на професионалната гимназия. Ръководители на отборите бяха инж. Недялка Йорданова и инж. Татяна Боярова. В изключително оспорваната надпревара и двата отбора се представиха успешно и демонстрираха работещи електронни схеми. Учениците получиха сертификати за постигнати отлични резултати и награди от организаторите и спонсорите на състезанието.

ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 се проведе в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с общо времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг участниците показаха своите знания, свързани с електрониката и физиката, като отговаряха на две серии по десет въпроса за регламентирано време.

В приложния кръг участниците преминаха през четири етапа с конкретни задачи – изработиха електронна схема, създадоха алгоритъм за работа и програма за подготвената система, базирана на Arduino UNO, тестваха и демонстрираха пред журито работоспособността на изработената електронна схема, показаха умения да измерват и документират изходни параметри.

Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 бе осигурен от Русенския университет „Ангел Кънчев" и от водещите фирми в областта на електрониката.

Целта на състезанието е представяне на усвоените от учениците теоретични и приложни знания и умения в областта на електрониката и програмирането.

Подготовката на учениците за състезанието се осъществява в клубовете „Роботика с Ардуино“ и „Иновативна електроника“, в които основният метод за подготовка е ученето чрез практика. Учениците придобиват опит, докато конструират и програмират роботи и различни механизми, приложими в реалния свят.


Галерия