Навигация
Роботика
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ЕЖЕДНЕВНО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ И РУО ЗА ОТСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ, МОЛЯ ДА ИНФОРМИРАТЕ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ИЛИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО НА ТЕЛ. 054/869 995, КОГАТО:

  1. ДЕТЕТО ВИ ОТСЪСТВА ПО БОЛЕСТ (С ОПИСАНИЕ НА СИМПТОМИТЕ).
  2. ДЕТЕТО ВИ Е ДИАГНОСТИЦИРАНО С COVID-19.
  3. ДЕТЕТО ВИ Е КОНТАКТНО С ЛИЦЕ, ДИАГНОСТИЦИРАНО С COVID-19.
  4. ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО Е ДИАГНОСТИЦИРАН С COVID-19.

УЧЕНИК, ОТСЪСТВАЛ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ПРИ ЗАВРЪЩАНЕТО СИ В УЧИЛИЩЕ ПРЕДСТАВЯ:

  1. МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР – ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА;
  2. БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, ЧЕ УЧЕНИКЪТ Е ЗДРАВ – ЗА ДОПУСКАНЕ В УЧИЛИЩЕ.

ИНЖ. ГАЛИНА МЛАДЕНОВА

Директор на ПГМЕТТ „Христо Ботев“