Навигация
Роботика
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. ШУМЕН
Приложение към заповед № РД 09-78/28.10.2020 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН при провеждане на обучение в електронна среда от разстояние през периода 29.10.2020 г. – 12.11.2020 г.