Навигация
Роботика
На добър път випуск 2020!

Прочети още
Честит празник!

Прочети още
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 06-127/29.04.2020 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ", СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ" с разширено изучаване на английски език ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ", СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" с…
Прочети още