Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Приложно програмиране

Професионално направление: 481 Компютърни науки
Професия: 481030 Приложен програмист
Специалност: 4810301 Приложно програмиране
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Трета
Разширено изучаване на език: Английски

 

Приложно програмиране

Учебната програма е насочена към развиване на алгоритмичното мислене и уменията за решаване на практически задачи. Благодарение на проектно-базираното обучение, много практически занимания и упражнения, учениците овладяват най-търсените съвременни езици за програмиране, софтуерни технологии и инженерни подходи.

Защо да уча програмиране в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ гр. Шумен?

Професията "Приложен програмист" е една от най-важните и най-търсени професии в дигиталния сектор в България.

В специалност „Приложно програмиране“ на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ ще изучавате най-използваните програмни езици и платформи като C#, JavaScript, SQL, ASP.NET, HTML, CSS, Bootstrap и други.

По време на обучението вие ще получите базови познания по процедурно и обектно-ориентирано програмиране. Ще изучавате структури от данни и алгоритми, бази данни, програмиране на вградени системи и Интернет на нещата, операционни системи и др.

Ще получите практически умения за изграждане уеб страници, динамични уеб приложения с бази данни и desktop приложения с графичен потребителски интерфейс. Ще можете да работите по собствени проекти за изграждане на програмируеми системи и роботизирани механизми, базирани на Arduino и Raspberry Pi.

Училището работи в партньорство с много софтуерни фирми в гр. Шумен и региона. По време на обучението училището осигурява стажове в софтуерни и ИТ фирми, където ще натрупате реален опит в софтуерната индустрия.

Инвестирайте във вашето бъдеще, изберете професия “Приложен програмист“ и се реализирайте успешно в ИТ индустрията!

Възможности за професионална реализация

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Приложен програмист" може да постъпва на работа на следните длъжности:

  • Специалист, разработка и поддръжка на софтуерни приложения и системи;
  • Специалист, разработка на уеб приложения;
  • Специалист, разработка и програмиране на роботизирани и вградени системи;
  • Специалист, интернет поддръжка;
  • ИТ консултант, поддръжка на софтуер;
  • Оператор инсталиране на софтуер;
  • Администратор, уебсайт;
  • Мениджър, уебсайт;
  • Оператор периферни устройства и др.

Основните знания и специфичните професионални умения, получени в ПГМЕТТ "Христо Ботев", както и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават множество възможности за развитие в различни области и направления: разработка на мобилни приложения, изграждане на облачни приложения, роботика и Интернет на нещата (IoT), разработка на игри, приложения с изкуствен интелект (AI) и др.

Професията на програмиста предлага възможност за работа от всяка точка на света.

Мнения на родители

Гюлшен Мехмед
„Професията е една от съвременните специалности, която може да осигури доста добра подготовка за тези, които възнамеряват да придобият добра професия. Тази специалност беше единствената, която ни заинтригува когато кандидатствахме. Благодарни сме на екипа на гимназията за тяхното всеотдайно отношение към своите ученици, за организацията на различни състезания. Гимназията и специалността "Приложен програмист" бяха доста добър избор за нас. Адмирации.“

Мария Николаева
„В това динамично време когато всеки родител се чуди как да осигури добро обучение на детето си, моето имаше късмета да попадне в ПГМЕТТ „Христо Ботев“, специалност „Приложен програмист“. Отначало бях скептично настроена и не можех напълно да се доверя. Сега на финала на неговото обучение нито за миг не съжалявам, че той е ученик на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“. Той имаше късмета да попадне в училище с отлични преподаватели и страхотен колектив, в среда подкрепяща и ценяща индивидуалността, място където го научиха, че всичко което желаеш можеш да постигнеш и ще бъдеш оценен. В специалността „Приложен програмист“ ще срещнете преподаватели неспиращи да се обучават и развиват, за да могат да предложат най - доброто на своите ученици, в професия толкова динамична и с все по-широк спектър на приложение. Кабинетите и материалната база предоставят на учениците най-високо ниво на оборудване, необходимо им през периода на обучение. Подкрепата, която преподавателите им дават в участия на състезания и разработването на собствени идеи и проекти е изключителна, вдъхваща увереност на учениците.“