Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Компютърна техника и технологии

Професионално направление: 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Професия: 523050 Техник на компютърни системи
Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Трета
Разширено изучаване на език: Английски

 

Професионална подготовка

Специалността „Компютърна техника и технологии“ се фокусира върху придобиване на знания и практически умения за съвременните микропроцесори и компютърни системи, периферни устройства и различни компютърни компоненти; конфигуриране, тестване и поддържане на компютърни системи и периферни устройства; инсталиране и работа с операционни системи и приложения; компютърно проектиране на електронни схеми; изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи; проектиране и работа с бази данни, web дизайн.

Обучението по специалността се провежда в компютърни зали и специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и софтуерни продукти. Гимназията разполага с компютърни лаборатории използващи модерни десктоп и мобилни системи, работещи под операционни системи Windows, Linux и Android.

Професионална реализация

След завършване на специалността „Компютърна техника и технологии“, учениците могат да се насочат към различни професионални области, свързани с асемблирането и поддръжката на компютърни системи, проектирането и изграждането на компютърни мрежи. Някои от възможните работни позиции за хора с тази специалност включват:

 • Фирми от IT сектора;
 • Софтуерни компании;
 • Системен администратор;
 • В сферата на услугите;
 • Мобилни оператори;
 • Цифрови, кабелни и ефирни телевизии;
 • Монтаж на видеокамери по обекти;
 • Компютърни техници;
 • Собствен бизнес в областта на мрежовите и ИТ технологиите;
 • Монтаж на компютърна техника в производствени обекти;
 • Изграждане на компютърни мрежи в обекти.