Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Автотранстортна Техника

Професионално направление: 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: 525010 Техник по транспортна техника
Специалност: 5250101 Автотранстортна техника
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Трета
Разширено изучаване на език: Английски

 

Професионална подготовка

Специалността „Автотранстортна Техника“ е изключително актуална и с широко практическо приложение, свързано с техническото обслужване на автомобилите и безопасната им експлоатация. Развитието на автомобилостроенето създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, професионалните компетенции, на които да отговарят на динамичното развитие и новите технологии в автомобила.

Обучението по специалността се осъществява в специализирани кабинети, работилници и лаборатории на училището, обзаведени с машини и съоръжения, стендове за диагностика и техническо обслужване, програмни продукти за формирането на практически умения.

Обучението се извършва и в реална работна среда в партньорски фирми, извършващи диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили.

Обучението по управление на МПС „кат. В“ е безплатно и се провежда като част от учебната програма на нови и съвременни автомобили.

Професионална реализация

Завършилите успешно курса на обучение получават свидетелство за професионална квалификация трета степен по специалност „Автотранспортна техника“ и могат да извършват дейности, свързани с: диагностика и контрол на техническото състояние на автомобилите; техническо обслужване и ремонт на транспортна техника; организират, контролират и извършват дейности по демонтаж и монтаж, регулировка на механизми, системи и агрегати на транспортната техника; участват в управлението на фирми извършващи транспортни дейности.

Придобитите професионални умения и знания им дават възможност да работят в:

  • Автосервизи;
  • Пътна помощ;
  • Автосалони;
  • Държавни институции, извършващи контрол на техническото състояние на автомобилите;
  • Фирми, изпълняващи дейности, свързани с автомобилния транспорт;
  • Собствен бизнес в областта на диагностиката, техническото обслужване и ремонта на автомобилите.
  • Специалността дава възможност за кариерно израстване, чрез разкриване на частни фирми, както и за продължаване на образованието във ВУЗ.